Muotinäytösinfo näytteilleasettajille

02.02.2020
Muotinäytökseen voivat osallistua sopivat yritykset (pukeutuminen, asusteet, korut, kukat) antamalla tuotteitaan lainaan esiteltäviksi.


Ilmoittaudu muotinäytöksiin alhaalta löytyvällä lomakkeella.
Kuva: Petri Mast Vuoden Häävalokuvaaja 2018
Kuva: Petri Mast Vuoden Häävalokuvaaja 2018

Muotinäytös toteutetaan Merikaapelihallin 2. kerroksen parvella. Muotinäytös on osallistuville tapahtuman kävijöille maksuton.

Tämä muotinäytösinfo koskee sekä kotimaisia, että kansainvälisiä näytöksiä.

Kaikilla näytökseen sopivilla näytteilleasettajilla on mahdollisuus saada tuotteitaan esille Love me do:n järjestämiin häämuotinäytöksiin. Tämä koskee yrityksiä, joilla on tuotteenaan hää- tai juhlapukuja, asusteita, koruja tai muita näytökseen sopivia tuotteita. Tarjolla on kaksi erilaista vaihtoehtoa; maksuton ja maksullinen osallistuminen. Molempia osallistumistapoja koskevat samat alla olevat ohjeet.

Maksuton osallistuminen näytöksiin on näytteilleasettajille järjestäjän tarjoama bonus, se ei sisälly sellaisenaan näytteilleasettajapaikan hintaan. Osallistuminen sovitaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja toiveet otetaan huomioon - kuitenkin niin, että osallistuminen tapahtuu järjestäjän resurssien rajoissa, sekä päätösvalta kaikkiin näytöksiin liittyviin asioihin pysyy näytöksien tuotantotiimillä.
Mikäli yrityksellä on näytöksiin spesifisiä toiveita; enemmän tuotteita, lanseerausta, kuvauksia näytöksen aikana tai muuta erityistä projektia varten, tulee tästä olla yhteydessä hyvissä ajoin tuotantotiimiin. Perusnäytöksistä poikkeavat projektit ovat mahdollisia ja mielellämme niitä teemme - hyvissä ajoin sovittuna voimme yhteistyössä luoda projektille oikeanlaiset resurssit; tekijät, tarvikkeet, aikataulun, etukäteismarkkinoinnin ja budjetin.

HUOM! Muotinäytöksiin on tarjolla myös maksullinen osallistumisvaihtoehto näytteilleasettajille. Maksullinen vaihtoehto ei poista mahdollisuutta osallistua näytökseen omilla tuotteillaan maksutta. Lue lisää alta.

Näytöksen tuotteiden valinta

Love me do:n muotinäytösten tuottajana ja stailistina toimii Heidi Sjöberg, jonka tavoittaa sähköpostitse heidi@lovemedo.fi sekä sivun alinna olevalla lomakkeella. Heidi valikoi puvut, asusteet ja korut yhdessä näytökseen osallistuvan kanssa, kuitenkin niin, että näytöksen tuottajana Heidillä on viimeinen sana tuotteiden valinnassa. Näytöksiin tulee ilmoittautua 1.9.2023 mennessä. Näytöspukujen on oltava selvillä ajoissa, jotta meillä on aikaa organisoida ja suunnitella näytös valmiiksi. Emme voi vastaanottaa pukuja näytökseen, mikäli ne ilmoitetaan liian myöhään.

Mallit

Mallit näytöksiin tulevat Love me do:n kautta. Malleissa on eri kokoisia naisia ja miehiä, joista varmasti löytyy sopiva jokaiselle puvulle. Jos näytteilleasettajalle on erityistoiveita, esimerkiksi plus-kokoinen malli, tämä tulee ilmoittaa viimeistään yllä oleviin päivämääriin mennessä. Heidi ehdottaa mahdollisuuksien mukaan malleja joista voi valita.

Kaikille malleille yhteiset sovitukset ovat perjantaina ennen tapahtumaa, jolloin myös näytöspukujen tulee olla Kaapelitehtaalla (ks. pukujen toimitus). Jos viime hetkellä jostain syystä joku puku ei sovi mallille tai mahdu näytökseen, vaihtoehtoinen puku voidaan ottaa mukaan vain Heidin päätöksellä. Osa malleista voi käydä asiakkaan luona etukäteen sovituksissa, mallimme tulevat kuitenkin ympäri Suomea, joten sovitukset resurssien mukaan. Sovituksesta yrityksen omissa tiloissa yritys maksaa suoraan mallille matkakulut, sekä 25€ korvauksen käynnistä.

Stailaus, teema ja musiikki

Love me do -häätapahtumassa järjestettävät häämuotinäytökset ovat Love me do:n omaa tuotantoa, ja niiden tarkoitus on tukea tapahtumaa ja LMD:n brändiä ohjelmallisesti, näytteilleasettajiemme näkyvyyttä, sekä antaa kävijöillemme elämyksiä ja auttaa heitä valitsemaan tuotteita omiin juhliinsa. Näytöksien stailaus ja musiikki tulevat näistä syistä näytöstuotannolta, siten voimme taata ehjän kokonaisuuden.

Poikkeuksen yllä oleviin ohjeisiin liittyen malleihin, stailaukseen ja musiikkiin tekee syksyisin järjestettävä Vuoden Hääpukusuunnittelja -kilpailu, jossa kilpailijalla on suurempi vaikutusvalta kyseisiin valintoihin. Tästä annetaan lisätietoa sähköpostitse aiheen ollessa ajankohtainen.

Näkyvyys näytösten aikana

Näytteilleasettajan/puvun lainanneen yrityksen tai valmistajan nimi näkyy näytöksen screeneillä kyseisen tuotteen ollessa catwalkilla. Korujen ja asusteiden osalta yritys/valmistaja näkyvät yhteisellä slaidilla näytöksen lopussa, ellei muuta erikseen sovita (ks. maksullinen osallistuminen).

Maksuton osallistuminen

Näytteilleasettaja voi lainata tuotteitaan näytöksiä varten maksutta. Pukujen osalta tämä tarkoittaa tilanteesta riippuen 2-3 pukua, joko kotimaiseen tai kansainväliseen näytökseen. Ylläolevat ohjeet pätevät kaikkiin tuotteisiin, viime kädessä mukaan otettavista tuotteista tai määristä päättää näytöksen tuotanto.

Maksullinen osallistuminen

Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden kasvattaa näkyvyytensä määrää näytöksissä. Mikäli yritys haluaa maksuttoman näkyvyyden lisäksi ostaa näytöspukupaikkoja joko kotimaiseen tai kansainväliseen näytökseen, voi se niin tehdä. Lisäpukujen hinta on 100€ + alv per puku, jolloin puvut näkyvät kaikissa oman kategoriansa näytöksissä tapahtuman aikana.

Mikäli haluat ostaa näytöspukupaikkoja, ole yhteydessä Heidiin heidi@lovemedo.fi tai alla olevan lomakkeen kautta, viimeistään ilmoittautumispäivämääriin mennessä, näin voimme suunnitella lisäpuvuille tilan näytökseen. Tarvittaessa voimme lohkaista lisäpuvuille oman osuuden näytöksistä, mikäli lisäpukuja on monta. Tästä tulee sopia hyvissä ajoin tuotannon kanssa.
Mikäli toivotte erityistä huomiota näytöksissä liittyen koruihin tai asusteisiin, olettehan ajoissa yhteydessä Heidiin.

ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ Winterfair 2023 -messujen näytöksiin on
1.9.2023 mennessä sivun lopussa olevalla lomakkeella.


Kaikki tässä infossa annetut ohjeet pätevät myös maksulliseen osallistumiseen. Pyrimme kuitenkin huomioimaan maksavan yrityksen toiveet stailauksen ja musiikin yms suhteen siinä tapauksessa, että maksettuja tuotteita on lukumäärällisesti paljon.

Kotimainen häämuotinäytös

Kotimaiseen näytökseen kuuluvat Suomessa suunnitellut puvut, joiden pääasiallinen myynti suuntautuu suomalaisille asiakkaille.

Kansainvälinen häämuotinäytös

Kansainväliseen näytökseen kuuluvat puvut, jotka on suunniteltu ulkomailla ja/tai joiden pääasiallinen myynti suuntautuu kansainvälisille asiakkaille. Love me do:n näytöksen tuotanto pidättää oikeuden valita mallistot, joita otetaan mukaan kansainväliseen näytökseen. Näytöksen rungon muodostavat kansainväliset häämuotitalot, jotka lähettävät meille tuoreimmat mallistonsa esiteltäväksi suoraan tuotannosta. Voimme kuitenkin resurssien mukaan hyväksyä näytökseen myös muita ulkomaisia mallistoja.

Korut, asusteet ja miesten puvut

Kaikkia näytöksiin lainattuja koruja ja asusteita voidaan tarpeen mukaan käyttää kaikissa näytöksissä, riippumatta siitä missä ne on valmistettu. Miesten pukujen osalta pyrimme esittelemään kotimaisia pukuja kotimaisessa näytöksessä ja kansainvälisiä kansainvälisessä näytöksessä, mutta viime kädessä tuotannon tarve ratkaisee valitun näytöksen. Täten miesten asuja voidaan esitellä ristiin eri näytöksissä.

Kuvat: Arto Jaatinen
Kuvat: Arto Jaatinen

Tuotteiden sekä pukujen toimitus ja palautus

Nämä ohjeet pätevät kaikkiin näytöksiin osallistuviin tuotteisiin; pukuihin, asusteisiin ja koruihin.

Näytöspuvut tulee toimittaa omatoimisesti catwalkin backstagelle pyydettyyn aikaan. Näytöksen tuotantotiimi ei voi tulla noutamaan pukuja osastoilta tai muualta.

Tapahtumapäivän aamuna tuotuja pukuja ei voida ottaa mukaan näytöksiin, ellei tuonnista ole erikseen sovittu hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Siinäkin tapauksessa, että asiasta on erikseen etukäteen sovittu, on huomioitava, että sovituksiin ei tapahtumapäivän aamuna ole välttämättä mahdollisuutta, emmekä siksi voi luvata, että halutut puvut pääsevät näytöksiin mukaan.

Pukujen ja muiden tuotteiden luovutus näytökseen

 • Puvut toimitetaan Merikaapelihallille sovituksia varten perjantaina ennen messuja. Poikkeuksen tähän tekevät puvut, jotka saapuvat kauempaa Suomesta, jolloin ne voidaan toimittaa messupäivänä lauantaina klo 09 mennessä. Tästä on ehdottomasti sovittava etukäteen Heidin kanssa.
 • Korut ja asusteet toimitetaan lauantaina klo 09 mennessä.
 • Tuotteet tuodaan Merikaapelihallin yläkerran näytösbäkkärille. Lauantaina toimitettavia tuotteita otetaan vastaan klo 08-09. Mikäli tuotteita ei tuoda klo 09 mennessä, ne jäävät pois näytöksestä. Valitettavasti näytöscrewllamme ei ole mahdollisuutta hakea tuotteita osastoilta.
 • Tarkastamme pukupussit, puvut sekä sisällön.
 • Korut tulee toimittaa rasioissa tai pakkauksissa, joissa lukee yrityksen nimi.
 • Puvuissa tai muissa vaatteissa ja asusteissa tulee olla merkittynä yritys keneltä tuotteet ovat, puvuissa sisäpuolelle merkattuna (esimerkiksi pieni lappu hakaneulalla kiinnitettynä).
 • Lisäksi kaikilla osallistuvilla yrityksillä pitää olla lista luovutetuista tuotteista. Listan voi toimittaa Heidille sähköpostitse etukäteen, tai tuoda itse paikan päälle luovutukseen. Mitään tuotteita ei oteta vastaan, ellei niistä löydy luovutuslistaa.
 • Pukuja tai muita näytöstuotteita ei voi vaihtaa missään vaiheessa luovutuksen jälkeen tapahtuman aikana. Kaikkia näytöksiin luovutettuja tuotteita käytetään tilanteen mukaan kaikissa viikonlopun näytöksissä, joko kotimaisissa tai kansainvälisissä.

Tuotteiden nouto näytöksien jälkeen

 • Tuotteet voidaan noutaa messujen päätyttyä ja tapahtuman sulkeuduttua yleisöltä:  klo 18.30 ALKAEN (ei hetkeäkään aiemmin). TUOTTEITA EI SAA ITSE OTTAA näytöksen bäkkäriltä, vaan ne tuodaan näytöksen sisäänkäynnille ja luovutetaan asiakkaalle samalla tavalla pakattuina ja listattuina kuin tuotaessakin.
 • Tarkastamme ja pakkaamme puvut ja korut valmiiksi.
 • Tuotteet luovutetaan luovuttaessa jätetyn listan mukaisesti, joko samalle henkilölle joka tuotteet on alunperin luovuttanut, tai yrityksen edustajan listassa nimeämälle noutajalle.
 • Varauduthan odottamaan tuotteita noudon yhteydessä. Teemme parhaamme, että luovutus toimii täsmällisesti ja sutjakkaasti, mutta luovutettavia tuotteita on paljon useille eri yrityksille.
 • Mikäli yritys unohtaa noutaa tuotteensa näytösalueelta luovutuksen yhteydessä, Love me do ottaa ne talteen ja ne toimitetaan sovitusti asiakkaalle. Love me do ei ole vastuussa toimituksen kustannuksista tai järjestelyistä.

Näytökseen osallituvilla näytteilleasettajilla ei ole pääsyä näytösbäkkärille enää lauantaina tai sunnuntaina klo 09 jälkeen. Tapahtuman aikana näytösbäkkärille on pääsy jokaiselta paitsi näytöscrewltä kielletty. Näin voimme varmistaa meille lainaan luovutettujen tuotteiden turvallisuuden, ja sen, että palautamme oikeat tuotteet oikeille henkilöille.

Ohh the fun we're gonna have!

Kysyttävää? Ota Heidiin yhteyttä alla olevalla lomakkeella

Näytöksiin ilmoittautuminen

Tervetuloa jälleen Suomen suurimmille häämessuille! Helsingin Kaapelitehtaalla on luvassa lähes 150 hää- ja juhla-alan yritystä ja edustusta sekä huikeaa häähuumaa Love me do:n tyyliin!

Suomen suurimmilla häämessuilla riittää näettävää, koettavaa ja hääinspiraatiota jokaiseen makuun. Messuovet avataan lauantaina 21.1.2023 klo 10:00 ja suljetaan jälleen häähuumakimalteiden laskeuduttua klo 17:00. Sunnuntaina 22.1.2023 olemme avoinna 10-16. Muistathan lukea vinkkimme täyspainoiseen häämessukokemukseen täältä.

Nauti häämessuista kaikilla aisteilla ja ota haltuun muutama messuvinkki mahdollisimman hyvän häämessukokemuksen saavuttamiseksi!